0934.129.530

Lõi Kiềm Khoáng Fluxtek

Lõi kiềm khoáng 5 in 1 Fluxtek 

MgO, CaCo3, đá viên tròn Maifan  Biến nước RO có tính axit nhẹ  thành nước ion kiềm.
Cân bằng giá trị  pH trong cơ  thể con  người
Bổ sung các loại khoáng chất có lợi  cho cơ thể như canxi, magie..
Hạt đá Maifan: bổ sung thêm  khoáng chất, tách nhỏ phân tử  nước cho cơ thể dễ hấp thụ